Kategorier
Flytt

Tunga lyft – vad man bör tänka på i fysiskt krävande yrken

I yrken där tunga lyft ofta förekommer är det viktigt att man tar säkerheten på allvar och ser till att alla anställda utför arbetet korrekt och med hjälpmedel.

När det kommer till att utföra tunga lyft, är belastningsskador vanligare inom vissa yrken än andra. För den som bär och lyfter mycket i sitt dagliga jobb innebär detta en vardag som präglas av hög fysisk belastning. Som anställd är det viktigt att man tänker på hur man lyfter och att man tar ansvar för sin egen hälsa genom exempelvis regelbunden träning.

Har man inte de fysiska förutsättningarna för att utföra tunga lyft, ska man istället se till att man har pålitliga, professionella hjälpmedel till hands. Att ge sig på att utföra fysiskt krävande arbetsmoment om man inte har fysiken till det, eller kanske dras med en gammal skada, är inte att rekommendera.

Vad tunga lyft kan innebära

Att utföra tunga lyft innebär alltid att man utsätter kroppen för stor påfrestning och därför är yrken som innebär tunga lyft alltid riskfyllda eftersom man riskerar att drabbas av skador efter en längre tid inom dessa yrken. Som tur är utvecklas det hela tiden nya hjälpmedel som kan underlätta den här typen av arbeten, oavsett om man jobbar inom spedition, flyttbranschen eller omsorgen. 

Att använda sig av dessa hjälpmedel underlättar arbetet och minskar risken för att ovan nämnda skador ska uppkomma. Arbetar man inom ett yrke där någon form av lyft ändå förekommer, är det viktigt att man följer de föreskrifter som finns för hur dessa moment ska utföras för att ytterligare minska risken för framtida skador.

Om att ta hjälp utifrån med tunga lyft

Vissa branscher erbjuder möjligheten att anlita dem för olika typer av lyft, där man kan outsourca vissa moment till en tredjepartsaktör som har de verktyg som krävs för att utföra momenten på ett säkert och pålitligt sätt. Behöver man exempelvis flytta ett större antal lådor som väger mycket, kan man istället för att flytta dem på egen hand leja ut detta arbete till en extern aktör. 

Viktigt är att varje arbetsplats tar dessa risker på allvar och att man sätter säkerheten främst. Man bör även komma ihåg att alla som jobbar på ett företag har olika förutsättningar för att utföra tunga lyft och därför bör det på varje företag finnas tillförlitliga hjälpmedel som möjliggör att alla moment kan utföras på ett säkert sätt. För mer information se www.tunggruppen.se.